Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: februari 26, 2016

huurrecht amsterdam

Huurrecht

Frank heeft zich tijdens zijn studie al toegelegd op het huurrecht, zowel met betrekking tot woon- als bedrijfsruimte. Na zijn studie is Frank gedurende drie jaar werkzaam geweest bij een Amsterdamse woningcorporatie. Hoewel het voeren van juridische procedures formeel geen deel uitmaakte van zijn f...

Lees meer