Afwijkende bedingen

In vorige blogs is al ingegaan op diverse aspecten van huur van middenstandsbedrijfsruimte (ook wel: winkelbedrijfsruimte of 290-bedrijfsruimte), waaronder de wettelijke mogelijkheid om de huurprijs aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden, welke met name het gevolg zijn van de economische terugval sin...

Lees meer

Omzethuur

In Nederland is de vaste huurprijs de norm, al was het alleen al omdat de wet (de art. 7:303 en 7:304 BW) uitgaat van vast overeengekomen huurprijzen. Het komt echter ook voor dat de huurprijs van winkelbedrijfsruimte wordt gerelateerd aan de omzet van het daarin gevestigde bedrijf. Het wettelijk stelsel kan ...

Lees meer

Huurprijsverlaging winkel

De omzetten van winkeliers staan als gevolg van de economische recessie en de toename van e-commerce onder druk, terwijl de huurprijzen van winkelbedrijfsruimte vaak nog is afgestemd op de “gouden jaren” van vóór 2008.De economische terugval sinds 2008 heeft ertoe geleid dat de huurprijzen van (winkel)bed...

Lees meer
Huurbescherming

Huurbescherming bedrijfsruimte

Als eigenaar verhuur je bijvoorbeeld een parkeerplaats dan wel opslagloods aan een derde. Deze verhuurder zal veelal in de veronderstelling verkeren dat hij dat doet op de voet van art. 7:230A BW, omdat parkeerplaatsen en opslagloodsen in beginsel vallen onder het huurregime m.b.t. de zgn. overige bedrijfsrui...

Lees meer
Exploitatieverplichting winkelruimte

Exploitatieverplichting

In een recente blog over Lees meer

1 2 3 4