Hi, How Can We Help You?
recht op aankoopgarantie

Civiel recht

Uiteraard beheerst Frank het algemene civiele recht, per slot van rekening de basis van de specialismen waar hij zich tevens op toelegt. Frank staat haar clienten bij op het gebied van het verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht, zoals wanprestatie en onrechtmatige daad.Hoewel we er vaak ...

Lees meer
huurrecht amsterdam

Huurrecht

Frank heeft zich tijdens zijn studie al toegelegd op het huurrecht, zowel met betrekking tot woon- als bedrijfsruimte. Na zijn studie is Frank gedurende drie jaar werkzaam geweest bij een Amsterdamse woningcorporatie. Hoewel het voeren van juridische procedures formeel geen deel uitmaakte van zijn f...

Lees meer
Huurprijsverlaging Amsterdam

Huurprijsherzienigen

De omzetten van winkeliers staan als gevolg van de economische recessie en de toename van e-commerce onder druk, terwijl de huurprijzen van winkelbedrijfsruimte vaak nog is afgestemd op de “gouden jaren” van vóór 2008. Nu bij de huurprijsvaststelling de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimtes te...

Lees meer
vastgoed advocaat

Vastgoed

Bij koop en verkoop kunnen diverse zaken misgaan: de verkoper levert niet, de koper neemt niet af of de verkochte zaak voldoet niet aan de (gerechtvaardigde) verwachtingen van de koper (zogenaamde non-conformiteit). Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele juridische zaken die tijdens of ná het ...

Lees meer
rechten en plichten eigenaar appartement

Appartementsrecht

Het kopen van een appartement brengt voor de koper vele verplichtingen met zich mee, om de eenvoudige reden dat de appartementseigenaar (automatisch) lid wordt van de vereniging van eigenaren (VvE), die verantwoordelijk is voor het beheer van de algemene ruimtes van het complex.De vele rechten e...

Lees meer
Problemen met makelaar Amsterdam

Makelaarsvoorwaarden

Problemen tussen de makelaar en klant? Rond de aankoop en verkoop van onroerend goed kunnen zich allerlei problemen openbaren. Dat kunnen problemen zijn tussen koper en verkoper, maar ook met de makelaar kan een conflict ontstaan, bijvoorbeeld over de (hoogte van de) courtage. Kopers en makelaars va...

Lees meer