recht op aankoopgarantie

Civiel recht

Uiteraard beheerst Frank het algemene civiele recht, per slot van rekening de basis van de specialismen waar hij zich tevens op toelegt. Frank staat zowel particulieren als ondernemers bij op het gebied van het verbintenissenrecht, zoals wanprestatie en onrechtmatige daad.

Lees meer

Huurrecht

Frank heeft zich tijdens zijn studie al toegelegd op het huurrecht, zowel met betrekking tot woon- als bedrijfsruimte. Na zijn studie is Frank gedurende drie jaar werkzaam geweest bij een Amsterdamse woningcorporatie. Hoewel het voeren van juridische procedures formeel geen deel uitmaakte van zijn functie, heeft hij als bedrijfsjurist zich deze kwaliteit eigen gemaakt. De stap naar de advocatuur was dan ook een logisch vervolg.

Lees meer
huurrecht amsterdam
Huurprijsverlaging Amsterdam

Huurprijsherzienigen

De omzetten van winkeliers staan als gevolg van de economische recessie en de toename van e-commerce onder druk, terwijl de huurprijzen van winkelbedrijfsruimte vaak nog is afgestemd op de “gouden jaren” van vóór 2008.

Lees meer

Vastgoed

Bij koop- en verkoop van onroerend goed kunnen er veel misgaan: de verkoper levert niet, de koper neemt niet af of de verkochte zaak voldoet niet aan de (gerechtvaardigde) verwachtingen van de koper (zogenaamde non-conformiteit). Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele zaken die tijdens of ná het tot stand komen van de koopovereenkomst spaak kunnen lopen en waarvoor juridische bijstand vereist is. Lexcom kan u daarin bijstaan.

Lees meer
vastgoed advocaat
rechten en plichten eigenaar appartement

Appartementsrecht

Het kopen van een appartement brengt voor de koper vele verplichtingen met zich mee, om de eenvoudige reden dat de appartementseigenaar (automatisch) lid wordt van de vereniging van eigenaren (VvE), die verantwoordelijk is voor het beheer van de algemene ruimtes van het complex.

Lees meer

Makelaarsvoorwaarden

Rond de aan- en verkoop van onroerend goed kunnen allerlei geschillen zich openbaren. Dat kunnen geschillen zijn tussen koper en verkoper, maar ook met de makelaar kan een conflict ontstaan, bijvoorbeeld over de (hoogte van de) courtage. Het kantoor Lexcom staat zowel kopers als bemiddelaars/makelaars (NVM en VBO) bij.

Lees meer
Problemen met makelaar Amsterdam